Dit betekent de stikstofuitspraak voor het woningtekort

Nieuws

Overige

Omschrijving

De bouw mag niet worden uitgezonderd van de stikstofregels, besloot de Raad van State woensdag. Het betekent vertraging voor tal van bouwprojecten, die nu moeten berekenen wat hun effect op de natuur is. Via NUjij kwamen veel vragen binnen over deze uitspraak. In dit artikel beantwoorden we vier van deze vragen.

Hoe moet de bouw nu verder na deze uitspraak?

De Raad van State benadrukte woensdag dat er geen sprake is van een totale bouwstop. Projecten die al een vergunning hebben, kunnen sowieso doorgaan. Heb je een huis gekocht dat al in aanbouw is, dan heeft deze uitspraak dus geen gevolgen voor jou.

Als de vergunning nog niet rond is, moeten bouwbedrijven stikstofberekeningen laten uitvoeren. Daaruit moet blijken of een project schade oplevert voor beschermde Natura 2000-gebieden.

Dat leidt in eerste instantie vooral tot vertraging. Het kost tijd om zulke berekeningen te maken, en er is een tekort aan experts die dat kunnen. Vooral voor kleinere bouwbedrijven is het een probleem, want die hebben zulke experts meestal niet in huis.

Vervolgens is het de vraag hoeveel projecten nog mogen doorgaan omdat natuurschade kan worden uitgesloten. √Čn hoeveel projecten uiteindelijk geen vergunning krijgen omdat er te veel stikstof in kwetsbare natuur belandt.

Wat betekent dit voor het woningtekort? Wordt het nog moeilijker om een huis te vinden?

De uitspraak is slecht nieuws voor het kabinet en voor woningbouwers. Het doel om in 2030 minstens 900.000 nieuwe woningen erbij te hebben kan vertraging oplopen, vreest de sector. Ook het kabinet erkent dat vertraging onvermijdelijk is. Maar er is nog veel onzeker over de concrete gevolgen.

Die zullen ook afhangen van de overheidsplannen om de stikstofcrisis aan te pakken. Later deze maand komt het kabinet met een “plan van aanpak”. De uitstoot moet omlaag en de natuur moet kunnen herstellen, zegt stikstofminister Christianne van der Wal.

De overheid zou ‘stikstofruimte’ kunnen maken voor de bouw door grote uitstoters uit te kopen. De uitstootrechten uit hun vergunning kunnen vervolgens worden gebruikt om te bouwen.

Her en der gebeurt dit al. Zo heeft Rijkswaterstaat acht boeren op de Veluwe uitgekocht. De stikstofuitstoot die daardoor wegvalt, wordt ingezet om de A27 bij Utrecht te verbreden. Bedrijven kunnen overigens ook onderling handelen in stikstofrechten, zonder tussenkomst van de overheid.

Hoeveel stikstof komt eigenlijk van de bouw?

De bouw stoot relatief weinig stikstof uit. Van alle stikstof die op het land neerkomt (de zogeheten depositie) komt 1 procent van de bouw. Terwijl bijvoorbeeld de landbouw volgens cijfers van het RIVM verantwoordelijk is voor 46 procent.

De oorzaak dat de bouw relatief hard wordt getroffen door de stikstofregels, is dat de sector steeds nieuwe vergunningen moet aanvragen. Als dan blijkt dat de stikstofgrenzen van een natuurgebied al zijn bereikt, kan het zijn dat zo’n vergunning niet wordt afgegeven. Boeren, fabrieken en andere uitstoters die al eerder een vergunning hebben gekregen, kunnen ondertussen gewoon blijven uitstoten.

Hoe kan de bouw zijn stikstofuitstoot terugdringen?

De belangrijkste manier om minder stikstof uit te stoten, is duurzame machines gebruiken. Bijvoorbeeld elektrische hijskranen en vrachtwagens in plaats van dieselwerktuigen. Maar er is nog een groot tekort aan dat soort duurzaam materieel. Ook is het niet altijd een optie: er zijn bijvoorbeeld nog geen uitstootvrije schepen die gigantische windmolens op zee kunnen neerzetten.

BRON: nu.nl

Auteur : hakant

Datum : 11 april 2023

Tags :