Extra aandacht voor veiligheid, maar wordt de bouw ook veiliger?

Nieuws

Overige

Veiligheid

Omschrijving

Twintig dodelijke ongevallen per jaar? Zo’n hoog aantal zal de bouwsector niet meer halen, verwacht Werner van Eck. De bouw heeft volgens de veiligheidsdirecteur van Heijmans de afgelopen jaren stappen gezet om de veiligheid te verbeteren. “Maar ik heb geen garantie dat we morgen een ongeval voorkomen.”

Bouwspraak, Veiligheid in Aanbestedingen, de Generieke Poortinstructie, het programma ‘Veiligheid in de bouw’: het zijn slechts enkele van de initiatieven die de afgelopen jaren werden gelanceerd om de veiligheid in de bouw te verbeteren. Maar werpen al die initiatieven van de afgelopen jaren hun vruchten af?

Missie nul doden

Er wordt dus hard gewerkt aan de veiligheid in de bouw. De sector streeft naar nul dodelijke ongevallen per jaar. Maar werpen al die initiatieven van de afgelopen jaren hun vruchten af? Vorige week bleek dat het nog lang niet altijd en overal goed gaat. De Nederlandse Arbeidsinspectie voerde een grootschalige controle uit op 200 bouwplaatsen. Inspecteurs stelden op 140 locaties een veiligheidsovertreding vast. Bij zo’n 70 bouwplaatsen werd het werk zelfs stilgelegd.

Stappen gezet

Werner van Eck, veiligheidsdirecteur bij Heijmans en actief in verschillende werkgroepen van de GCVB, is betrokken bij de inventarisaties van dodelijke ongelukken. Elk ongeval is er een te veel, zegt Van Eck. En ook Heijmans ontkwam er vorig jaar niet aan: een van de dodelijke ongevallen gebeurde bij een project van het bouwbedrijf.

Puur statistisch gezien is het aantal dodelijke ongevallen een ingewikkelde graadmeter om te bepalen of de bouw veiliger is geworden. Een duidelijke trend is lastig te zien. “Ik heb er wel vertrouwen in dat we niet teruggaan naar twintig dodelijke ongevallen per jaar”, zegt Van Eck. “Maar ik heb geen garantie dat we morgen een ongeval voorkomen.”

Meer samenwerking

Daar is Peppelenbos, beleidsadviseur veiligheid bij Bouwend Nederland,  druk mee bezig. Een van de thema’s die Peppelenbos onderzoekt, is hoe de veiligheid bij mkb-bedrijven verbeterd kan worden. Ze ziet duidelijk dat ook bij hen het belang ervan is doorgedrongen, alleen hebben zij niet dezelfde middelen als grote bouwers. “Kleinere bedrijven hebben geen HSE-afdeling of fulltime KAM-manager in dienst om het allemaal te regelen. Dus wij kijken naar hoe we ook het mkb kunnen helpen. Ze hebben vooral praktische tools nodig en niet meer regelgeving. Het moet juist makkelijker voor ze worden.” (bron: Cobouw)

Auteur : hakant

Datum : 11 april 2023

Tags :